Intensivt kursus for ordblinde elever i Svendborg giver gode resultater