Interview med Carsten Hansen

Interview med Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.