Interview med elev på Tietgenskolen

Interview med Markus Toft Garbenfeldt, elev på Tietgenskolen.