Interview med friskole-lærer

- Vi får kritik for, at fri- og privatskolerne skummer fløden, mens folkeskolen må løfte de tunge opgaver. Men talrige statistikker viser, at der ikke er nævneværdige forskelle på socioøkonomien i folkeskolen og friskolerne, siger Lars Bo Jensen fra Dansk Friskoleforening Fyn.