Interview med Kansas

Odense-virksomheden Kwintet Kansas modtager Odense Kommunes Beredskabspris for en ekstraordinære indsats, som firmaet har gjort på beredskabsområdet. Se interview med Claus Halsgaard Petersen, lager og produktionschef ved Kwintet Kansas.