Interview med Mai Henriksen

- I udgangspunktet syntes jeg, at det er vanskeligt at forstå, hvis det bliver sværere at kikke politikerne i kortene. Og jeg tror det er med til at forstærke politikerleden, siger Mai Henriksen.