Interview om Innoevent

Direktør Peder Jest fra OUH fortæller om projektet, hvor 500 studerende har brugt denne uge på at opfinde apparater og programmer til at forbedre patientsikkerheden på landets sygehuse.