IT-firma uden lyd

IT-firmaer er der masser af. Men i Nyborg ligger et, der adskiller sig fra de fleste andre. For i det firma er alle medarbejderne døve.