Jan Schous sommer

Dagens sommerferiefristil kommer fra revykongen Jan Schou fra hans sommeresidens på Thurø