Jane Jegind og Peter Rahbaek Juel kritiserer forloebet