Jannik Hedal er skizofren, men håber på at kunne stifte familie en dag