Jens Sørensen: Der var flere end én magtanvendesle