Joachim er følsom over for lys

Hør hele Joachims historie.