Kajs barndom i Beldringe: Et helvede, da tyskerne kom!