Kommune får værktøj til at forhindre nedrivning af bevaringsværdige huse