Kommune vil med lokalplan sikre bevaringsværdige gårde