Konfirmander bevidste om valg

Suzette Munksgaard, Center for Ungdomsstudier, mener de unge bevidst vælger at lade sig konfirmere