Krav om undersøgelse vokser

To socialdemokratiske politikere støtter kravet om en undersøgelse af den kritik-ramte Klub Ragnarok i Vollsmose.