Krisepsykolog om børns reaktioner på terror

Se interview med Ask Elklit, professor, klinisk psykologi, SDU