Kristian er ordbildn men nægter at lade sig begrænse