Kristian Guldfeldt om lange skoledage - Åndssvagt med tvungne lektiecafeer