Kunstanmelder mener, Brandts er ved at miste sin identitet