Kunstanmelder mener, Brandts har mistet sin identitet