Langt fra to-lærerordning

Stina Willumsens forklaring on tiltagene for to-lærerordningen i Odense er en sandhed med modifikationer, mener medlem af Børn- og Ungeudvalget Lars Havelund