Lars Chr Lilleholt Min Mening Venstre har patienten i centrum