Lars Christian Lilleholt: - Det skaber en stemning om valget