Lettelse i Assens

Lettelse i Assens over at siloen endelig er lagt ned