Lose: - Forkert af fjerne den folkevalgte forankring