Magtens Korridorer - en enkelt Fernet Branca så er vi klar