- Man kan ikke helt undgå at små fisk forvilder sig ind i garnet