Mangel på uddannet personale på bosteder

Dansk Psykiatrisk Selskab kræver uddannet personale på landet bosteder.