Manglende udsugning er frusterende for beboer på kollegie