Marianne Hansen: - Min førsteprioritet er hele tiden borgeren