Markering af 9. april 1940

I dag fredag markerer soldaterkammerater fra 4. Bataljon den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940. Og det blive samtidig foreningens sidste markering. Se interview med oberst Mogens Bech, Totalforsvarsregion Syddanmark.