Martin har kræft i hjernen.

Tiårige Martin Abel Hansen har kræft i hjernen.