Medejer forbrændt ved værftsbrand

En af ejerne af Tuco Marien Group fik andengradsforbrændinger, da deres store lagerhal brændte ned.