Miljøet i valg-debatten

Miljøet har ikke fyldt meget i valg-debatten. Vi har derfor bedt vandløbsspecialist cand. agro. Jan Hjelds stille spørgsmål til politikerne. Se politikernes svar på TV2/FYN klokken 19.30.