Møde om dronecenter

Mulige kommende interessenter til møde i Odense Lufthavn, som vil være testcenter for ubemandede fly