Muhs lover at der ikke kommer besparelser de kommende år