Nej til nedrivninger

Rådmand Steen Møller forstår ikke logikken i at nedrivninger af velfungerende boliger skulle løse problemer i Vollsmose