Nyt forsøg på at lave sluselaug i Kerteminde

Se indslaget om folkeslusen i Kerteminde