Nyt vådområde

Bikubenfonden tager hul på at genetablere en række vådområder i naturområdet Svanninge Bjerge ved siden af Svanninge Bakker.