Odderen tilbage på Fyn

ODDEREN er tilbage på Fyn. Den har ellers været uddød i 30 år. Men nu har Naturstyrelsen fået sikre beviser for at odderen har været ved både Bellinge ved Thurø. Biologerne kalder det et enestående comeback.