Odense Kommune - Vi tager politiets afgørelse til efterretning