Omprioriteringsbidraget droppes

Rektor er glad for, at omprioriteringsbidraget droppes.