Patientforeningen Lungekræft i Svendborg

Lungekræft er en af de hyppigste kræftformer i Danmark. Tobaksrygning er den altovervejende årsag til lungekræft, en kræftform, der slår stadig flere kvinder ihjel - og lige nu afholder Patientforeningen Lungekræft møde i Svendborg