Patientsikkerheden på fødeafdelingen i Svendborg kan være udfordret