Penge til nedrivning

De fynske kommuner kan fortsætte med at rive ruiner ned. Også selvom den særlige nedrivningspulje stopperi år. Nu kan kommunerne søge penge fra de almindelige byfornyelsesmidler.