Plan mod MRSA

Et politisk forlig på Christiansborg betyder, at antallet af M R S A-tilfælde skal nedbringes.