Poul Erik Svendsen udtaler sig om mangelfuld tjek af kraeft